Hizmetler

İdrar Kaçırma nedenleri ve Tedavisi

Kadın ürolojisi; ürologlar  arasında en az bilinen en başarısız olunan bölümdür.  Ama benim en çok sevdiğim, en başarılı olduğu bölümlerden birisidir. Temelde kadın anatomi ve fizyolojisini iyi bilirseniz, fizyopatoloji de  üstüne iyi yerleştirirseniz hastalıkların tedavisinde başarılı olursunuz.

Kadınların da gençlik dönemi, orta yaş, yaşlı dönemlerine göre anatomileri değişmektedir. Hastaları buna göre değerlendirmek lazım; tek bir doğum yapmış bir hasta bile idrar tutamayabilir ,normal doğum buna bir sebeptir. Vajinal bölgenin rekonstrüksiyonu tedavinin temelini oluşturur. Vajinanın küçültülmesi, vajinal dudakların küçültülmes,i üretranın normal yerine taşınması anatomik  bütünlüğün sağlanması, kadının enfeksiyon geçirmesini önleyen temel sebeplerden birisidir. Bunun dışında orgazm ve haz duyulanımının  sağlanması buna bağlıdır. Özellikle eşe bağlı oluşan mutluluk duygusu pozitif feedback olarak bayanı etkiler. Bu bütünlüğün doğum sonrası sağlanması öz güven ve cinsel hayatın devamlılığının sağlanması  bu süreçte kesintiye uğrayan birlikteliğin sağlanması  bütüncül tıp yardımı ile sağlanmalıdır. Kadın psikosomatik, sosyal, ailesel ve eşe bağlı faktörlerinin yanında  anatomo fizyolojik yapısınında birlikte değerlendirilerek planlamalar yapılmalıdır.

Kliniğimizde vajinoplasti ameliyatı, klitoris dolgusu büyütülmesi işlemleri yapılmaktadır. Kadın ürolojisi; idrar kaçırma, strese bağlı nedenlerle oluşan tipi  operasyon / cerrahi tedavi yöntemi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Kadın yaşam kalitesini bozan kronik sisititis olgularında lokoplaki varlığında  mesane içi fulgarizasyon ameliyatı yurdumuzda tarafımızdan yaygınlaştırılmıştır. Genellikle kronik sistite bağlı skuamoz metaplazi olmakta ve bunlar esneyemerek, ani sinyal çıkmasına sebep olmaktadır. Mesanenin doldukça genişlemesi gerekirken,  gerilmesine daha dolmadan erken sinyal çıkarıp gerildim hissi oluşmasına sebep olmaktadır. Bu da sık sık idrar şikayetiniortaya çıkarmakta, tuvalete  gitme ihtiyacı doğurmaktadır. Bulökoplaki  bölgelerinin temizlenmesi, yeni dokuların oluşması hastanın şikayetlerininde uzun süreli rahatlık sağlar. Ayrıca mesane boynu yüksekliği, işeme disfonksiyonları, mesanenin tam boşalamamas, içeride rezidü idrar kalması durumlarında, mesane boynu rezeksiyonu ülkemizde tarafımızdan başarıyla yapılmaktadır. Mesanenin fonksiyonlarını iyi bilip ona göre değerlendirmek bir görevimizdir. Kadınlar dış ortama açık bir mesaneleri olduğu için bu tür durumlara maruz kalabilmektedir

Strese bağlı idrar kaçırmalarda kullanılan manyetik koltuk terapisi kliniğimizde uygulanmaktadır. Öncelikle  12 seans, gerekirse 20 seansta kadar uygulanan tedavi; bunun dışında erken boşalma, geç boşalma, orgazm bozuklukları, pelvik ağrı sendromu bozukluklarında birçok pelvik  disfonksiyonda uygulanmaktadır. Genital bölgedeki sakral sinir pleksus kavşağında aynı zamanda akupunktur, pretibial sinir stimulasyonu SANS tedavisi ve aromatik yağ  tedavisi ile fıtıklaşmış sarmış organların tekrar eski rijit haline gelmesi bu bölgelerin tedavisinde katkı sağlamaktadır

Ürojinekoloji;  ürolojinin temel bölümlerinden birisidir. Mesane içi instilasyon tedavileri, mesanenin büyütmede botoks tedavileri, mesane antikolinerjik tedavileri, mesane kolinerjik tedavileri hastanın ihtiyaç durumuna göre uygulanmaktadır

Yorumlarınız bizim için değerlidir !