Hakkımda

7-Bildirimler

Recovery of Sexual Dysfunctions in Aged Male Patients by the Regulation of Blood Glucose Level:First Diagnosed by the Urologist, Yildiz M, Demirtas A, Demirtas S,Akkorlu S., S339, Urology 84 (4 Supplement 1), October 2014, 34th Congress of the Société Internationale d’Urologie October 12-15, 2014, Glasgow, Scotland

 Yıldız M. M.: Aşırı aktif mesanenin cerrahi tedavisinde mesane fulgarizasyonu ve mesane boynu rezeksiyonu ,1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Uroloji Kongresi,3-6 Aralık 2009,Antalya

 

Yıldız M. M.: Aşırı aktif mesane bulguları olan hastaların anatomik, sistoskopik ve trigon biyopsi bulgularının değerlendirilmesi ,1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Uroloji Kongresi,3-6 Aralık 2009,Antalya

 Yıldız M. M.,: Aşırı aktif mesane olgularında mesane fulgarizasyonu sonuçlarının deüerlendirilmesi,1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Uroloji Kongresi,3-6 Aralık 2009,Antalya

 Yıldız M. M.,Kilciler M. : Tedaviye dirençli kronik sistit ve aşırı aktif mesane olgularında intravezikal heparin uygulamasına karşın glukozaminglikan tabakası onarıcalarının etkinliği ,1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Uroloji Kongresi,3-6 Aralık 2009,Antalya

 Çırak T., Yıldız M. M., Vural T., Aslan B., Akın A., Denkbaş E. B., Öner G.: Preparation and characterization of fosfomycin loaded double - j stents. 30th Congress of the Societe International d’urologie, 1 – 5 Kasım 2009, Shanghaı, Çin.

 M. Eryılmaz, M. E. Bozkurt, M. Yıldız, A. Akın : Antibiotic resistance of urinary Escherichia coli isolates 9th international symposium on Pharmaceutical sciences. ISOPS-9, 23- 26 Haziran 2009, Ankara

 T. Çırak, M. M.Yıldız, T. Vural, B. Aslan, A. Akın, E. B. Denkbaş, G. Öner: Preparation and characterization of fosfomycin loaded double - j stents. 9th international symposium on Pharmaceutical sciences. ISOPS-9, 23- 26 Haziran 2009, Ankara

 

Muharrem Murat Yıldız, Tamer Çırak, Burcu Aslan, Serdar Demirtas, Abuzer Acar, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner: In vivo idrar ortamı çalışmaları için tavşan mesane modeli oluşturulması. 20 Ulusal Uroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Tamer Çırak, Muharrem Murat Yıldız, Burcu Aslan, Tayfun Vural, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner, Fosfomisin yüklü double-J stentlerin mikrobiyolojik incelenmesi: 20 Ulusal Uroloji Kongresi Antalya 1-6 Kasım 2008

 Tamer Çırak, Muharrem Murat Yıldız, Tayfun Vural, Burcu Aslan, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner: Fosfomisin yüklü double-J stentlerin hazırlanması ve karakterizasyonu. 20 Ulusal Uroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 Yıldız M.M., Results of closure of urethrocutaneous fistulas wıth dura mater., 3 IMORU, 3. International Meeting of Reconstructive Urology, 6-8 Mart 2003, Hamburg, Almanya.

 Yıldız M.M., Laser endoureterotomi: ureteropelvik ve ureterovezikal darlıklarda minimal invaziv yöntem;video sunumu 17.Ulusal Üroloji Kongresi , 5-10 Ekim 2002, Antalya.

 Yıldız M.M., Dura Mater ile ürethrokutaneöz fistül tamiri sonuçlarımız: yeni bir yöntem 17.Ulusal Üroloji Kongresi , 5-10 Ekim 2002, Antalya.

 Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyimlerimiz., Balkan Askeri Tıp Kongresi,1999, Romanya

 Yıldız M.M., Shapiro E., Dayanç M.M., Peker A.F: Fötal Ürethral Parsiyel ve Total Obstruksiyonlarda Mesanede Oluşan Dinamik ve Histolojik Değişiklerin Değerlendirilmesi. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya

 Tuncay S, Yıldız M.M.: Erişkin Tek Taraflı Palpe Edilemeyen Testis Olgularında Laparoskopinin Değeri. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya.

 Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyimlerimiz (Ön Rapor) , Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya

 Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyimlerimiz. (Ön Rapor) III.Ulusal Endoüroloji Kongresi.15-17 Mayıs 1998 , Edirne

 A.Gökalp, Seçkin B., Kilciler M., Tahmaz L. Öktenli Ç.,Yıldız M.M.,Erduran D.:ESWL'den Sonra Oluşan Hematurinin Faz Kontras Mikroskopi ve Coulter Counter İle Araştırılması, 2. Ulusal Endouroloji ve SWL Kongresi, 17-20 Nisan 1996,Adana-Mersin

 Peker A.F., Dayanç M.,Özgök Y.,Yıldız M.M., A.Gökalp, Göktaş Kilciler M., Erduran D.:Benign Prostat Hiperplazisinde Transüretral Prostat Elektrovaporizasyon Uygulaması, 2. Ulusal Endouroloji ve SWL Kongresi, 17-20 Nisan 1996,Adana-Mersin

 Yıldız M.M., Dayanç M.M.,.Peker A.F: Fötal Dönem Deneysel Araştırmaları İçin Gebe Koyun Modeli. III.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara.