Haberler

Prostat MR Füzyon Biopsisi

Prostat Kanseri tanısını koymada günümüzde en önemli tanı yöntemi MR guide Füzyon Biopsisidir. 3 Tesla veya kuvvetlendirilmiş görüntülü 1 tesla MRI görüntülerinin özel programlarla ultrasound görüntüleri ile üst üste çakıştırılıp 3 boyutlu prostat görüntüsü elde edilir. Sonra yazılım yardımı ile tümör alanından biopsi alınarak şüpheli alandan kesin olarak biopsi alınmış olur.

Prostat füzyon Biopsi kliniğimizde dünyada en çok uygulanan navigasyon sistemli Philips UroNav ile tam isabetli olarak alınır. Ve istenirse işlem kayıtları hastaya verilmektedir.

 Doğru Teşhis, Doğru Tedaviye yol açar.

Prostat Kanserinde MR Füzyon Biopsisi PSA değeri 2.5 üzeri olan hastalarda erken dönemde kanser teşhisi konulmasını erkene çekerek hastanın erken tedaviye başlamasını sağlar.